dr hab. Zygmunt Flisak, prof. UO

Tel. +48 77 4527141

e-mail: Zygmunt.Flisak@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

2019: Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2003: Stopień doktora nauk chemicznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego
1997: Tytuł magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna w zakresie chemia i technologia polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Wybrane publikacje

Studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej w latach 1992-1997. Stypendium programu TEMPUS na University of Greenwich, Wielka Brytania  (1994-95). Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (1996). Od 1998 r. zatrudniony w  Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Od 2002 r. współpraca z dr Akinobu Shiga z Japonii. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szczegota, prof. UO. W latach 2004-2006 staż podoktorski w zespole prof. Toma Zieglera na Uniwersytecie w Calgary (Kanada). W 2007 r. wykładowca w ramach Warsztatów Letnich prowadzonych przez prof. Jerzego Leszczyńskiego na Uniwersytecie Stanowym w Jackson (USA). Staż naukowy w zespole prof. Wen-Hua Sun w Instytucie Chemii Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie (2013 oraz 2015).

Wykłady na zaproszenie: Chińska Akademia Nauk (2009); Tatung University (2010), Mitsui Chemicals (2011), Northwest University China (2015), Uniwersytet Jagielloński (2019).

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie molekularne, kwantowo-mechaniczny opis procesów katalitycznych, polimeryzacja koordynacyjna olefin