dr hab. MACIEJ BUJAK, prof. UO

mbujaktel. +48 77 4527159
e-mail: Maciej.Bujak@uni.opole.pl

 

 

 

Habilitacja, 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat, 2000, Uniwersytet Opolski
Magisterium, 1995, Uniwersytet Opolski

Wybrane Prace
Edukacja/Staże:

» 2013 – 2014 Staż, Institut für Anorganische Chemie und Strukturchemie, Lehrstuhl II: Material- und Strukturforschung, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Niemcy
» 2013 Habilitacja, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
» 09/2004 – 09/2005 Staż podoktorski w grupie Prof. R. Angela, Crystallography Laboratory, Department of Geosciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, USA
» 09/2003 – 12/2003 Trzymiesięczny pobyt w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w grupie kierowanej przez prof. A. Katrusiaka w ramach Krajowego Stypendium Wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
» 02/2002 – 01/2003 Staż podoktorski w grupie prof. W. Franka, Institut für Anorganische Chemie und Strukturchemie II, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Niemcy
» 10/1997 – 09/2000 Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Doktor nauk chemicznych, praca (z wyróżnieniem) – Struktura i przemiany fazowe w wybranych chloroantymonianach(III) z kationami organicznymi wykonana pod kierunkiem Prof. J. Zaleskiego
» 10/1996 – 02/1998 Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Studia Podyplomowe, Informatyka
» 10/1990 – 06/1995 Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Magister chemii, praca przygotowana pod kierunkiem Prof. J. Hetpera – Próby identyfikacji produktów biodegradacji olejów

Granty/Stypendia/Nagrody:

» 2013, 2008 Nagrody indywidualne JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
» 2009 Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
» 2007, 2005, 2001, 2000 Nagrody zespołowe JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
» 09/2004 – 09/2005 NSF-NATO Postdoctoral Fellowship for Scientists from NATO Partner Countries (grant: DGE-0410297)
» 2003 Krajowe Stypendium wyjazdowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
» 2001 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską
» 01/2001 – 12/2001 Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
» 07/1999 – 06/2000 Grant promotorski 3 T09A 104 17 – Struktura i przemiany fazowe w niektórych halogenoantymonianach(III) i bizmutanach(III) z kationami organicznymi
» 10/1994 – 06/1995 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Zainteresowania:

Krystalochemia związków organicznych i organiczno-nieorganicznych, krystalografia niskotemperaturowa i wysokociśnieniowa, krystalizacja cieczy w wysokich ciśnieniach, inżynieria materiałowa, nowe materiały o właściwościach polarnych, przemiany fazowe, wiązania wodorowe.