Dr inż. Dawid Zych

tel. +48 77 4527117

e-mail: Dawid.Zych@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorat, 2019 Stopień doktora nauk chemicznych, chemia nieorganiczna i organiczna, dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Obrona pracy doktorskiej summa cum laude “Jedno- i dwurdzeniowe związki koordynacyjne rutenu, osmu i irydu z cyklometalującymi ligandami pirenowymi i terpirydynowymi” Promotor: Prof. dr hab. Jan Grzegorz Małecki
Magisterium, 2016 Tytuł Magistra Chemii, specjalność chemia podstawowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Inżynier,  2014 Tytuł Inżyniera Technologii Chemicznej, specjalność technologia nieorganiczna i organiczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doświadczenie zawodowe
» 01.10.2021 – nadal Adiunkt, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole
» 01.10.2020 – 30.09.2021 Adiunkt, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, Wrocław
» 01.06.2019 – 30.11.2019 PostDoc, Institute Silicon Photovoltaics, Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH, Berlin, Niemcy
» 1.10.2015 – 31.12.2015 Staż w ramach programu “Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A.
» 03.08.2015 – 25.09.2015 Staż w ramach letniego programu studenckiego w Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH, Berlin, Niemcy
» 28.01.2015 – 27.02.2015 Staż w ramach programu Partnerstwo-Aktywizacja-Staże (PAS) w UBICHEM Research Ltd., Budapeszt, Węgry

 

Granty badawcze
» 2018 – 2019 ETIUDA 6 finansowana przez Narodowe Centrum Nauki nr umowy 2018/28/T/ST5/00005 “NCN-cyklometalujące ligandy pirenowe oraz ligandy tridentne w syntezie mono- i binuklearnych związków kompleksowych”
» 2015 – 2019 „Diamentowy Grant” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr umowy 0215/DIA/2015/44 “Binuklearne mono- i bimetaliczne związki kompleksowe mostkowane pochodnymi pirenu – synteza i właściwości”

 

Stypendia/nagrody
» 2018 Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową w X edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ
» 2015 Wyróżnienie w konkursie “Studencki Nobel 2015” organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej
» 2015 Laureat I edycji konkursu o staż “Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa
» 2014 Laureat konkursu Złoty Medal Chemii 2014 organizowanego przez Polską Akademie Nauk Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie oraz firmę DuPont
(wyróżnienie oraz nagroda finalistów)
» 2018/2019 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
» 2015/2016; 2014/2015; 2012/2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów
» 2017/2018; 2015/2016 Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszego doktoranta
» 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013 Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów
» 2018/2019; 2017/2018; 2015/2016 Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego
dla najlepszych studentów