Doktoranci


Dr Katarzyna Gajda
Dr Błażej Dziuk
Dr Paulina Sołtysiak


Mgr Anna Jezuita
tel. +48 77 4527106
e-mail: Anna.Jezuita@uni.opole.pl

Mgr Małgorzata Leszczyńska
tel. +48 77 4527106
e-mail: Małgorzata.Leszczyńska@uni.opole.pl