dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO

Zarychta

tel. +48 77 4527161

e-mail: Bartosz.Zarychta@uni.opole.pl

 

 

 

Habilitacja, 2019, Uniwersytet Opolski

Doktorat, 2008, Uniwersytet Opolski

Magisterium, 2002, Uniwersytet Opolski

Wybrane prace
Edukacja:

» 2019 Profesor nadzwyczajny, Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej, Uniwersytet Opolski, Opole
» 2019 Habilitacja,  Uniwersytet Opolski
» 2015 Roczny staż podoktorski w zespole prof. A. Alana Pinkertona, College of Natural Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, Toledo University, Toledo, OH, USA.
» 2014 Miesięczny staż zagraniczny, CRM2, CNRS-Institut Jean Barriol, Université de Lorraine, Vandoeuvre-les-Nancy, France
» 2012 Miesięczny staż zagraniczny, CRM2, CNRS-Institut Jean Barriol, Université de Lorraine, Vandoeuvre-les-Nancy, France
» 2011 Trzymiesięczny staż zagraniczny, CRM2B Laboratory. Université Henri Poincare. Nancy I, France
» 2010 Miesięczny staż zagraniczny, CRM2B Laboratory. Université Henri Poincare. Nancy I, France
» 2009 Miesięczny staż zagraniczny, CRM2B Laboratory. Université Henri Poincare. Nancy I, France
» 2008 Doktor nauk chemicznych, promotor prof. Jacek Zaleski. Uniwersytet Opolski, Opole
» 2006 Dziewięciomiesięczny staż zagraniczny, CRM2B Laboratory. Université Henri Poincare. Nancy I, France
» 2005 Otwarcie przewodu doktorskiego
» 1997 – 2002 Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.
Magister chemii, praca – Analiza rozkładu gęstości elektronowej w grupie nitramin aromatycznych, wykonana pod kierunkiem Prof. J. Zaleskiego

Stypendia/Nagrody:

» 2019 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
» 2016 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
» 2014 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia organizacyjne
» 2009 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
» 2007 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
» 2006 Stypendium krajowe FNP dla młodych uczonych
» 2005 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
» 2004 Stypendium rządu francuskiego na realizacje projektu badawczego „Badania rozkładu gęstości elektronowej wybranych związków N-nitrowych”, Nancy, Francja w grupie Prof. C. Lecomte’a

Zainteresowania:

» Studia mechanizmów przemian fazowych
» Krystalografia niskotemperaturowa
» Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej
» Struktura, własności i przemiany fazowe halogeno-antymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych
» Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III)