Dr hab. Krzysztof Ejsmont, Prof. UO

kejsmonttel. +48 77 4527106
e-mail: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl

 

 

 

 
Habilitacja, 2013, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Doktorat, 1999, INTiBS Wrocław
Magisterium, 1992, WSP Opole

Publikacje
Stanowiska:

2015 – Profesor nadzwyczajny, Katedra Krystalografii, Uniwersytet Opolski, Opole
2013 – Kierownik Katedry Krystalografii, Uniwersytet Opolski, Opole
2000 – 2015 Adiunkt, Katedra Krystalografii, Uniwersytet Opolski, Opole
1992 – 1994 Asystent w Zakładzie Fizyki Chemicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

Educacja/Staże:

2013 Habilitacja. Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki.
2001 Roczny staż podoktorski w zespole prof. W.H. Watsona na Texas Christian University, Fort Worth, USA.
1999 doktor nauk chemicznych, promotor prof. Ryszard Kubiak, tutuł rozprawy: „Synteza i właściwości ftalocyjanin badane metodami rentgenowskimi”. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław.
1994-1999 Studia doktoranckie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
1992 magister chemii, promotor prof. Witold Wacławek, tytuł pracy: „Synteza i właściwości oktapodstawionych metaloftalocyjanin”, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
1987-1992 Studia magisterskie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.

Granty/Stypendia:

2003 Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w grupie prof. T.M. Krygowskiego, Pracownia Krystalochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.
1999 Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców.

Nagrody:

2005 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowania:

» Krystalochemia organiczna.
» Obliczenia kwantowo-mechaniczne.