W chwili obecnej kolejny raz przyjmujemy studentów chcących w naszym zespole realizować prace magisterskie.

Oferujemy możliwość przeżycia przygody związanej z krystalografią, wykonanie badań naukowych, których wyniki mogą być opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych. Podjęcie studiów z dziedziny wyznaczania struktur krystalicznych związków organicznych lub/i nieorganicznych, prac z dziedziny analizy temperaturowych zmian strukturalnych, badań przemian fazowych oraz dynamiki molekularnej w wybranych kryształach.

Prace te są przeznaczone dla entuzjastów, osób chcących zaangażować swój czas i energię w bardzo ciekawe, interesujące oraz wymagające tematy. Zapewniamy, że nie wymagają one specjalnych umiejętności, głębokiej wiedzy z krystalografii na wejściu, tematy te może podjąć każdy. Wymagają one jednak chęci do pracy, entuzjazmu, woli nauczenia się szeregu nowych rzeczy i poznanie Nieznanego. To co jest do zrobienia w znacznej części obejmuje pracę na komputerach, umożliwia nabycie biegłości obsługi tak popularnych PC-tów jak i daje możliwość zaznajomienia się ze środowiskiem Unix na naszej stacji roboczej Silicon Graphics (jedynej na UO).

Oferujemy możliwość robienia dyplomu w miłej przyjacielskiej atmosferze w najmłodszym na Chemii UO zespole naukowym o dużych aspiracjach i osiągnięciach naukowych. Decydując się na dyplom u nas przed podjęciem decyzji proponujemy zrobienie wywiadu u osób aktualnie robiących dyplom w naszym Zespole. , WSPÓŁPRACOWNICY.

Jeśli chcesz przeżyć ciekawie ostatnie lata studiów, wybierz dyplom w naszej grupie.