prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk

volijnyktel. +48 77 4527117
e-mail: Wlodzimierz.Olijnyk@uni.opole.pl

 

 

 

 

Tytuł profesora, 2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
Habilitacja, 1997, Uniwersytet Lwowski
Kandydat nauk, 1985, Uniwersytet Lwowski
Magisterium, 1981, Uniwersytet Lwowski

Wybrane prace
Stanowiska:

2006 –        Profesor, Uniwersytet Opolski.

1996-2006 Kierownik katedry chemii na Ukraińskim Uniwersytecie Leśno-Technicznym we Lwowie.

1986-1993 Pracownik naukowy i starszy pracownik naukowy na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie imienia Ivana Franki, Ukraina.

Edukacja:

1993-1996 Lwowski Państwowy Uniwersytet imienia Ivana Franki, Ukraina (habilitacja).

1981-1985 Lwowski Państwowy Uniwersytet imienia Ivana Franki, Ukraina (studia doktoranckie).

1976-1981 Lwowski Państwowy Uniwersytet imienia Ivana Franki, Ukraina (studia magisterskie).

Zainteresowania naukowe :

1. Synteza i krystalochemia metaloorganicznych związków koordynacyjnych.

2. Badanie oddziaływania metali grupy 1b z ligandami heteroorganicznymi, wpływ typu heteroatomu (E =Si, P, S) na skuteczność π-oddziaływań.

3. Badanie nowych materiałów dla czujników ekologicznie ważnych małych cząsteczek, jak również poszukiwanie substancji wykazujących aktywność biologiczną.